Mình chậm thông minh, mong các bạn ví dụ cho mình lệnh mới trên HNX.
Thanks