Xin cho hỏi

Giả sử tôi có 3000 CP của Cong Ty A. Nay vì lý do nào đó tôi không muốn sở hữu chúng nữa. Nhưng rao bên ngoài không ai mua? vậy công ty A có mua lại không ?

Thanks