chào a chị, em đang làm bài tập về sàn chứng khoán, có cái này em hiểu khg rõ và chắc chắn cho lắm, nhờ a chị giải thích giùm em là nó có nghĩa là gì được khg ah, em cam ơn.
1 Pre-Open - 8,30 - 9,00 am
2 Thương mại liên tục - 9,00 am - 12,30 pm
3 Midday Break - 12,30 pm - 2,30 pm
4 Pre-Open - 2,00 pm - 2,30 pm
5 Thương mại liên tục - 2,30 pm - 4,45 pm
6 Pre-Close - 4,45 pm - 4,50 pm
7 Kinh doanh At Last - 4,50 pm
8 Đóng - 5,00 pm
cho em hỏi thêm 1 câu là a chị nào biết àn bursa của Malaysia giao dịch khớp lệnh liên tục hay thỏa thuận vậy ah, ai có tài liệu gì cho em xin với, em cảm ơn