VNIindex khó tránh điều chỉnh KT vì như bài trước chúng ta đã thấy mức 515 luôn khá cứng và mức hỗ trợ 500 505 khó thủng tạm thời. Tuy nhiên đây là cơ hội cho 1 số mã chưa tăng thời gian vừa qua. Sau khi Đ/chỉnh VNIndex có thể đạt 525. Tuy nhiên tương lai là tương lai, chúng ta hãy nói về hiện tại đã.

Cẩn thận k vào hàng bậy bạ, sẽ rất dễ ăn món hầm (sụp hầm)

HNX thì vẫn ổn chưa có vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

Hãy dành sự chú ý đặc biệt với các mã này.
Hôm thứ sáu SRC vào KSB giá tham chiếu