Như title ạ. Anh chị nào có thể giải thích cho em về những mối quan hệ cơ bản nhất giữa 2 thị trường này được ko.