Tăng trưởng khoản phải thu qua các thời kỳ của KSA:
8.6 tỷ (2009) -> 126 tỷ (2010) -> 116 tỷ (2011)-> 147 tỷ (Q3/2012)
Tăng trưởng “Xây dựng cơ bản dỡ dang” qua các thời kỳ :
18 tỷ (2009) -> 74 tỷ (2010) -> 132 tỷ (2011) -> 104 tỷ (Q3/2012)
====> Vậy xem ra tài sản của KSA hiện đang nằm ở các khoản mục tiềm tàng, có nguy cơ mất sạch


1. Mổ xẻ khoản bơm vá BCTC để lãi khủng 62 tỷ năm 2010
+ Chủ yếu ghi nhận từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Bình Thuận cho Cty CP Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Thuận (Gọi tắt là Cty BĐS Bình Thuận) với giá 52.5 tỷ
+ Giá vốn của quyền sử dụng đất này là 7.5 tỷ
(BCTC 2010, trang 18) http://images1..vn/Images/Uploa..._BCTC_HNKT.pdf
+ Tuy nhiên tại thời điểm cuối năm 2010 KSA chưa thu được số tiền này. Tại ngày 31/12/2010, Cty BĐS Bình Thuận nơ KSA số tiền lên đến 62 tỷ (BCTC 2010, trang 12) http://images1..vn/Images/Uploa..._BCTC_HNKT.pdf

2. Các khoản liên quan đến Cty CP Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Thuận :
a. Năm 2010 :
+ Cty BĐS Bình Thuận nơ KSA số tiền 62 tỷ (Lý do nợ như phần 1)
+ KSA liên doanh với Cty BĐS Bình Thuận để san lấp mặt bằng 50ha thuộc cụm công nghiệp Ba Đăng : Số tiền KSA góp là 23.7 tỷ (BCTC 2010 trang 15)

b. Năm 2011 :
+ Cty BĐS Bình Thuận chưa thanh toán hết công nợ cho KSA. Số tiền còn nợ KSA là 47 tỷ (BCTC 2011, trang 16)
+ Khoản liên doanh với Cty BĐS Bình Thuận lên đến 49 tỷ (BCTC 2011, trang 19)

c. Q3/2012
+ KSA thoái sạch vốn góp liên doanh với Cty BĐS Bình Thuận mà không thu được đồng lợi nhuận nào trong 2 năm đầu tư
+ Điểm đặc biệt là khoản 59 tỷ này hoàn toàn KSA không thu về bằng tiền mặt mà có thể chơi chiêu trò trú ẩn ở tài khoản khác
+ Không tìm ra Cty BĐS Bình Thuận nợ KSA bao nhiêu vì ko có thuyết minh cụ thể
(BCTC Q2/2012, tr17)
+ Dấu hiệu bất thường ở BCTC Q2/2012 xuất phát ở khoản mục “Trả trước cho người bán” tăng từ 13 tỷ lên 81 tỷ, và đến Q3/2012 là 84 tỷ. Hầu như BCTC Q2/2012 thuyết minh rất sơ sài

3. Nợ đọng tiền thuế :
+ Năm 2009 : 2 tỷ
+ Năm 2010 : 24 tỷ
+ Năm 2011 : 24 tỷ
+ Năm 2012 : 27tỷ

Đón đọc kỳ sau : "Có bao nhiêu đã gặm giấy vụn KSS hồi năm 2010"