Tôi xin được chia sẻ kinh nghiêm cá nhân như một nhà đầu tư nhỏ, phải làm gì đe không thua lỗ trong đâu tư chưng khoán?

1. Coi việc đầu tư 1 triệu cũng như hàng trăm triệu , đứng để mất vốn

2. Không chạy theo đám đông, hiệu rõ Minh mua Cai gì vơi giá bao nhiêu và vì sao?

3. Có phương pháp đầu tư riêng . Tôi ủng hộ phương pháp giá trị của sửa sửa rèn bufet

4. Cân nhắc mua lúc giá rẻ và xem xét việc bán ra khi giá tăng cao

5. Giao dịch quá nhiều chưa chắc có lơi

6. Tìm hiểu về doanh nghiệp bao gồm cả việc đọc báo cáo tài chính

Chức các bạn đầu tư Thanh công