Có bác nào biết nó trả cho cổ đông bao nhiêu hông? Bao giờ nó trả tiền?
Em mua giá 11.7 thì ăn được khoảng bao nhiêu nhỉ?