Ví dụ em mua 1 CP AAA giá 10nghin, em mua với số lượng là 50 CP.
vậy khi CP đó giảm còn 6nghin thì em bán e sẽ lấy lại 1 phần tiền là bao nhiêu?
và nếu khi nó lên 1anghin thì em bán sẽ được bao nhiêu?
Xin cảm ơn