Mình mở topic này, mong muốn mọi người vào thảo luận xem nên mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại cty chứng khoán nào? với một số tiêu chuẩn: (cái này trừ đại gia)

- Nhận được báo cáo phân tích từ cty CK.

- Giao dich tốt (nhanh, được hủy lệnh trên mạng, bảo mật ....)

- Các chuyên viên đưa ra khuyến cáo đầu tư có tính chuyên sâu trong phân tích.

- Lệnh được chắc chắn nhập vào hệ thống.

- Không bị cty chiếm dụng vốn, CK

...