Mọi người cho mình hỏi vấn đề này : Công ty được phát hành 1 triệu CP , cty đã phát hành 600 ngàn CP trong đó có 40 ngàn CP TỒN KHO . Hỏi công ty có bao nhiu cổ phiếu đang lưu hành .
Mình mún hỏi CP TỒN KHO là gì và công ty có bao nhiêu CP đang lưu hành .