thường thì cp nào có lệnh atc thì lúc này ô KL có giá
nhưng 1 vài cp ko lệnh atc cũng có giá KL trong khi 1 số cp khác thì ko có giá khớp lệnh
vậy trong thời gian này giá KL ý nghĩa và cách tính ntn vậy các bạn