Giá xăng dầu sẽ giảm, giá lương thực thực phẩm tiếp tục giảm sẽ kéo chỉ số CPI tháng 9 năm 2008 dao động tăng ở mức 1 - 1,5%.