Đây là danh sách các cty đại chúng
Các bác xem đường link http://www.ssc.gov.vn/ssc/Detail.asp...p;ItemID=14948