Trong thời gian qua, NHNN và BTC đã ban hành nhiều chính sách mới có ảnh hưởng mạnh đến thị trường tài chính và tác động không nhỏ đến các ngân hàng và cty chứng khoán.


Với quy định khống chế dư nợ cho vay chứng khóan và tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, rõ ràng NHNN đã thấy trước tình trạng bong bóng trên thị trường chứng khóan nên muốn đi trước một bước để kìm cương con ngựa bất kham này. Tránh tịnh trạng tương tự như Trung Quốc khi không thể kiểm sóat nổi thị trường nên phải dùng các biện pháp can thiệp mạnh gây biến động lớn.


Trong bối cảnh đó các NHTM đua nhau tăng vốn và một phần không nhỏ là cho vay mua chứng khóan. Chính vì thế họ đồng lọat phản đối như báo chí đã đưa tín. Như vậy trong thời gian tới các NHTM sẽ thực sự khó khăn trong việc tăng trưởng tín dụng cho kịp với mức tăng vốn nên ROE sẽ giảm đáng kể, giá cổ phiếu ngân hàng chắc chắn sẽ giảm mạnh.


Ngược lại các cty chứng khóan sẽ có cơ hội phát triển mạnh hơn vì quy mô thị trường ngày càng tăng, các cty chứng khóan với vốn lớn sẽ dùng để tự doanh và cho khách hàng vay từ hạn chế của các NHTM. Trong thời gian tới giá cổ phiếu của các cty chứng khoán sẽ tăng mạnh.