Thời gian dài vừa qua là chu kỳ tăng kinh khủng của PCS. Việc tăng giá vượt qua nhiều giá trị của các công ty như: CYC, LAF, BTC, CAN,....
Việc tăng giá ồ ạt không dựa trên tiêu chí nào như kết quả kinh doanh, lợi nhuận,.... báo hiệu sự bất ổn của thị trường...
Có lẽ chu kỳ tăng của PSC sắp kết thúc nhường chỗ cho những cp có tốc độ tăng trường và Bluechip,.... giúp VN Index bền vững hơn...