Tôi mới chơi, do chưa có kinh nghiệm tôi thường mua với giá dư bán thấp nhất trên bảng chứng khoán (giá này thường cao hơn đôi chút hoặc bằng giá vừa khớp), và bán với giá dư mua cao nhất trên bảng chứng khoán (nhiều trường hợp thấp hơn đôi chút giá vừa khớp). Nhưng một lần ,tôi đã thử bán 100 cổ phiếu một mã với giá 24,200 đ/ cp (trên bảng điện tử là giá vừa khớp của cổ phiếu này) và khớp thành công, trong khi giá dư mua cao nhất của cố phiếu này trên bảng lúc đó chỉ là 24,000 đ/cp.
THeo các bạn có kinh nghiệm thì nên mua theo giá nào trên bảng thì có lợi nhất mà vẫn bảo đảm khớp lệnh.
Mình có thắc mắc nữa nhờ các bạn trả lời giùm, trong trường hợp mua với số lượng lớn (vài nghìn cổ phiếu/ hàng trăm triệu đồng giá trị), thì nên mua như thế nào thì khớp được lệnh nhỉ. Những người mua bán số lượng lớn (vài nghìn cổ phiếu/ hàng trăm triệu đồng giá trị) họ có phải chia ra mua/bán nhiều lần trong một phiên hay vài phiên không, hay họ có mua/bán bằng một lần bằng một lệnh đặt duy nhất vậy?