các bác cho hỏi cách mua . bán cổ phiếu nhỏ lẻ sàn HA thế nào ?
bác nào biết bớt chút thời gian xin chỉ bảo cụ thể . xin cảm ơn