Cổ tức là gì, tôi chơi chứng khoán thì có thể nhận được cổ tức không? (tôi đăng ký mở tài khoản ở công ty chứng khoán rồi chơi chứng khoán trên sàn chứ không đến trực tiếp các công ty để mua cổ phiếu) .Nếu có thì tôi có thể nhận được bằng cách nào, (nếu trụ sở công ty đó ở tỉnh khác) .Và tôi phải nắm giữ cổ phiếu đó bao nhiêu lâu kể từ khi mua nó từ trên sàn. Sau khi nhận cổ tức thì tôi có thể bán cổ phiếu đó đi được không?
Xin các bạn trả lời giùm. Cám ơn