Hiện nay, đa số công ty chứng khoán viện dẫn Thông tư 74 không cho khách hàng đặt lệnh trực tuyến mua bán cùng lúc.

Cơ chế xử lý phổ biến là chỉ nhận lệnh đầu, còn lệnh ngược chiều (cùng mã) thì không nhận mà bắt nhà đầu tư phải chủ động theo dõi tình trạng khớp lệnh, nếu lệnh đầu đã khớp hoặc hủy thì hệ thống mới nhận lệnh ngược chiều của nhà đầu tư.

Cách xử lý như vậy nếu không phải do "quan liêu" thì là do "kém thông minh". Thật ra hệ thống có thể ghi nhận tất cả các lệnh mua và bán cùng mã, lệnh đầu và các lệnh cùng chiều với lệnh đầu được đẩy lên sàn, các lệnh còn lại chỉ được đẩy lên khi các lệnh trước đã khớp hết.

Tôi đã tìm hiểu dịch vụ trực tuyến của vài chục công ty chứng khoán chỉ phát hiện có 2 cty có cách xử lý thông minh như trên. Đó là VNDS và VNS.

Vậy nếu hệ thống giao dịch trực tuyến mà bạn đang giao dịch không thông minh thì bạn có thể cân nhắc chuyển sang giao dịch tại VNDS hoặc VNS.

Tôi thì không hài lòng với VNDS vì thời gian nhận lệnh quá trễ, mãi đến 10h tối mới cho đặt lệnh phiên sau, còn với VNS thì không có tiện ích chuyển khoản trực tuyến nội bộ/ra ngoài.

Bạn nào biết ngoài VNDS và VNS ra còn cty chứng khoán nào khác có hệ thống nhận lệnh trực tuyến thông minh xin chỉ dùm tôi xin cảm ơn.