thị trường chứng khoán ảm đạm quá [IMG]images/smilies/frown.gif[/IMG](
vàng thì tăng tỷ giá chêch lệch ui zơi oi