Em đang có thăc mắc nhỏ để làm bài thảo luận.mong anh chị giúp em.Em đang làm về đợt phát hành cp của VC2 cho cổ đông hiện hữu và có 1 số thông tin mà em chưa hiểu lắm.Trong bản cáo bạch của cty có công thức tính giá tham chiếu vào ngày GDKHQ:
Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá thấp hơn giá thị trường sẽ khiến giá tham chiếu
trong ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo công thức:

Ptcđc = [(Ptc *X) + (Pcb*Y) ] / ( X + Y )

Trong đó:
Ptcđc : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền
Ptc : Giá tham chiếu trước điều chỉnh (giá trung bình ngày giao dịch trước ngày giao
dịch không hưởng quyền đối với sàn HNX)
Pcb : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
X : Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Y : Số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

1 số thông tin như sau: ngày GDKHQ là 24/10/2011 ( 23,22 là thứ 7 cn ).Giá tham chiếu của ngày 21/10/2011 là 21.7 ,giá đóng cửa là 20.5.Vậy em muốn hỏi đâu là Po ( giá cổ phiếu trước khi tăng vốn) và đâu là Ptc.
- Em đọc trên fpts thì giá tham chiếu của cp VC2 lại là giá đóng cửa cua HNX.Giá tc có phải là giá trung bình của giá trần vả giá sàn không?Và giá tham chiếu khác với giá đóng cửa thế nào?
Em mới học về chứng khoán lên mong anh chị giúp đỡ.Thanks all!