Tình hình là em đang làm bài tập nhóm về đầu tư chứng khoán. Trong đó thầy yêu cầu phải tính được lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu cũng như của danh mục đầu tư. Cơ mà khi tính lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu thì em lại vướng phải là cổ phiếu đó niêm yết muộn, nằm ngoài khoảng thời gian mà TTCK VN tăng trưởng (từ 2003-2007) nên không thể tính được tỷ lệ lợi tức trong tình trạng nề kinh tế tăng trưởng - em áp dụng công thức tính lợi nhuận kỳ vọng có liên quan đến xác suất nền kinh tế.
Vậy giờ em phải làm sao để có số liệu tỷ lệ lợi tức của cổ phiếu đó trong thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng?