nhóm t phải làm thảo luận về bài học cho nhà đầu tư trước trong và sau khủng hoảng năm 2008. mong các bạn tham gia góp ý cho bọn t xem nên làm dàn ý gồm những nội dung gì và có nguồn tài liệu nào hay thì cho bọn t nhé.thanks