Cho em hỏi là ở HCM có bao nhiêuu quỹ đầu tư tín thác chứng khoán và tên là gì vậy ah,em xin cảm ơn nhé!