Chào cả nhà, mình mới tập tành chơi chứng khoán nên vào trang web của công ty chứng khoán acbs mở tài khoản giao dịch trực tuyến. Tại đây người ta hướng dẫn mình nhận và cài đặt chứng chỉ số, có bạn nào biết chứng chỉ số là gì không?[IMG]images/vietstock/smilies/p.gif[/IMG]p[IMG]images/smilies/tongue.gif[/IMG]