các bác cho em hỏi: Tỷ số Nợ/Vốn và LN/Vốn bao nhiêu phần trăm là có thể chấp nhận được?