Thị trưởng chứng khoán tăng giảm điểm là thế nào,ý nghĩa của nó,và có tính được điểm ở đây k?[IMG]images/smilies/redface.gif[/IMG]