-Sau hai phiên giảm điểm liên tiếp, Hôm nay sau phiên giao dịch ngày 04/03/2011 chỉ số Vnindex dừng ở 459,23 tăng 6,89 điểm tương ứng với 1,52 %; chỉ số Hnindex 90.93 điểm, tăng 0.81 điểm tương ứng với 0.9%.
-Nhà nước áp dụng lãi suất tiền gửi ngân hàng là 14%.
-Công ty Kim Long tiếp tục bán tháo cổ phiếu và chuyển đổi mô hình kinh doanh, điều này gây bất an tâm lý đến các nhà đầu tư và ảnh hưởng không nhỏ đến nhóm ngảnh chứng khoán.
- Theo phân tích và nhận định thì trong các phiên giao dịch kê tiếp thị trường chứng khoán tiếp tục có những tăng giảm đan xen, kiến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát và chờ cơ hội bắt đáy. Dự đoán đáy năm 2011 có thể dừng ở mốc 430 -440. Nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng cho mùa làm ăn mới.
Anh chị nào có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Huấn - 0942.163.732; Yahoo: nguyenhuan_ifc