mình mới tham gia vào thị trường chứng khoán, có thể hướng dẫn mình thực hiện mua bán chứng khoán ,đặt lệnh như thế nào đc ko?mục đích của mình là có thêm được kinh nghiệm, kỹ năng.[IMG]images/smilies/frown.gif[/IMG]