Phân tích và nhận định tin doanh nghiệp
 Đang giao dịch ở mức P/E thấp nhất ngành: CTCP Mía Lam Sơn (LSS) báo
cáo kết quả kinh doanh hợp nhất với doanh thu đạt 1.352 tỷ đồng, tăng 23% và
lợi nhuận sau thuế đạt 297,5 tỷ đồng, tăng 88% so với năm 2009. Có được kết
quả tốt chủ yếu là do giá bán đường trong năm qua đã tăng hơn 20%, giúp bù
đắp cho phần tăng trong chi phí quản lý và bán hàng. Trong niên vụ sản xuất năm
nay, LSS dự kiến sẽ sản xuất 85.000 tấn đường, tăng 7.000 tấn so với niên vụ
trước. Chúng tôi cho rằng giá đường trong năm nay sẽ vẫn giữ ở mức cao do
nguồn cung trong nước vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. LSS
đang giao dịch ở mức P/E 3,6 lần, thấp nhất trong số các công ty cùng ngành
niêm yết trên sàn. P/E trung bình của các công ty thuộc ngành đường hiện đang
là 4,7 lần. Khuyến nghị ngắn hạn: MUA.
 BĐS: CTCP Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà (ITC) khả năng trả cổ tức ? ITC đã
báo cáo kết quả kinh doanh 2010 với doanh thu tăng 44,6% n/n, đạt 990,3 tỷ
đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 84,9% n/n, đạt 202,5 tỷ đồng. Nguyên nhân ITC
tăng đột biến trong doanh thu và lợi nhuận đặc biệt là quý 4/2010 là do công ty đã
đẩy nhanh tiến độ bán hai dự án Thịnh Vượng và An Khang. Bên cạnh đó, tỷ lệ
nợ/VCSH của công ty đã giảm mạnh từ 49,4% cuối năm 2009 xuống 18,4% vào
cuối năm 2010 (đây là mức thấp so với trung bình ngành khoảng 77,2%). Như
vậy với mức tăng đột biến của lợi nhuận và mức giảm mạnh của tỷ lệ nợ/VCSH,
chúng tôi kỳ vọng ITC có thể trả cổ tức tối thiểu 1000/cp trong năm 2011 dựa trên
tỷ cổ tức/lợi nhuận sau thuế mức 31,5%. Theo giá đóng cửa này 11/02/2010, ITC
đang giao dịch ở mức giá hợp lý với PE 2010 khoảng 7.0x và PB khoảng 0.9x.
Khuyến nghị ngắn hạn: MUA.
 Đạm Phú Mỹ (DPM – Hose): LNST tăng 26,3% dù doanh thu giảm nhẹ. Lợi
nhuận sau thuế hợp nhất năm 2010 tăng 26,3% đạt 1703,2 tỷ đồng mặc dù
doanh thu thuần giảm nhẹ 0,2% còn 6.618,8 tỷ đồng. Do chủ động giảm kinh
doanh mặt hàng có lợi suất thấp đã giúp tỷ suất lợi nhuận biên gộp cả năm 2010
tăng thêm 6,1% đạt 36%. Chúng tôi kỳ vọng DPM tiếp tục duy trì tốc độ tăng
trưởng lợi nhuận ở mức 20% cho năm 2011. Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ xem
xét lại dự báo của mình khi DPM có thông tin mới về lộ trình tăng giá gas đầu
vào, nguyên liệu chiếm hơn 50% chi phí sản xuất của công ty. DPM đang được
giao dịch ở mức P/E kỳ vọng 8,9x, thấp hơn khá nhiều so với các công ty cùng
ngành trong khu vực 14,8x. Thêm vào đó, tính đến 9/2/2011, Deutsche Bank đã
nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DPM lên 5,02% và đăng ký vừa mua vừa bán 6 triệu
cổ phiếu trong thời gian từ 15/2/2011 đến 15/4/2011. Chúng tôi cho răng đây sẽ
là yếu tố làm tăng thêm tính thanh khoản cho cổ phiếu DPM trong thời gian tới.
MUA – giá mục tiêu 51.000 đồng.