Một trong những tín hiệu kỹ thuật nhận biết chứng khoán tăng giá hay giảm giá hữu dụng là đường trung bình di động của cổ phiếu, các bạn có thể nhận được danh sách các mã chứng khoán tăng giá, giảm giá hàng ngày qua dịch vụ SMS của Công ty dịch vụ viễn thông Sài Gòn (khai thác trên nền kỹ thuật này)
Truy cập www.smsmuaban.com để biết chi tiết cú pháp soạn tin.