Tuy là cổ phiếu được đánh giá cao, nhưng theo các chuyên gia, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng khi lựa chọn loại cổ phiếu này. (theo .vn)

<http://.vn/201008040840753CA31/chuyen-gia-can-trong-voi-co-phieu-vua.chn>

Marketing team
Công ty quản lý quỹ đầu tư VIPC (VIPC Capital Management)
www.vipc.com.vn