Tôi thường xem bảng giá thông minh của EURO CAPITAL. Không hiểu sao mấy hôm nay không xem được cái bảng giá HNX nữa. Bác nào biết chỉ dùm cách vào bảng giá HNX của EC với. Hoặc có bảng giá của công ty CK nào cho phép xem chọn lọc được thì chỉ giúp, tôi không có thời gian theo dõi nhiều nên không có nhu cầu xem hết mà chỉ theo dõi vài mã quen thuộc thôi. Xin cảm ơn.