Em hỏi bên F319 nhưng không có ai trả lời nên em xin hỏi các cao thủ bên này ạ.

Em chưa hiểu phiên đóng cửa hôm nay ngày 4/6/2010 giá đóng cửa cuối ngày (khớp) của DHC được tính như thế nào mà lại ra như thế này. Sau khi đã đóng cửa thì số hiện trên bảng như sau:

Bên mua:
Dư mua 1: Giá 22 KL 20
Dư mua 2: Giá 21.9 KL 30,500
Dư mua 3: Giá 21.8 KL 21,100

Bên bán:
Dư bán 1: Giá 22.2 KL 3,500
Dư bán 2: Giá 22.5 KL 1,000
Dư bán 3: Giá 22.6 KL 100

Giá khớp: 21.9

Như vậy em suy luận là các lệnh bán 21.9 được khớp hết, còn các lệnh mua 21.9 không được khớp tý nào, mà các lệnh mua 22 cũng chỉ được khớp một số, tức là những lệnh vào hệ thống sớm hơn.

Em cũng suy luận tiếp là: Giá khớp đáng ra phải là 22 chứ nhỉ?

Có bác nào giải thích hộ em cái.