http://www.thanhnien.com.vn/News/Pag...517025019.aspx
"Bà Nguyễn Kim Phượng - cổ đông lớn của VTV đã bán toàn bộ 557.800 CP vào ngày 24.3 mà không hề đăng ký thông tin về giao dịch như quy định" . Như vậy đã gây thua lỗ cho rất nhiều nhà đầu tư. Trường hợp này sẽ xử lý ra sao???