Hiện nay tôi đang làm việc ở nước ngoài. Vậy tôi có thể tham gia TTCK ở Việt Nam không và bằng cách nào?