HBD: 29/3/2010 - Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2010 và trả cổ tức 2.000đ/cp

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2010
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2010
- Lý do và mục đích : (1) Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
(2) Tạm ứng cổ tức năm 2009
- Nội dung thực hiện:
1. Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ 8h30 ngày 24/04/2010
Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Bao bì PP Bình Dương, số 97, đường Đinh Nhu,quận Lê Chân, TP.Hải Phòng
2. Tạm ứng cổ tức năm 2009
Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng )
- Thời gian thực hiện: 25/05/2010;
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Bao bì PP Bình Dương – Lô 89, Đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương kể từ ngày 25/05/2010 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông có ủy quyền).Em vừa mua 1CK cp cua HBD ngay 25/03/2009. Cac bac giup em xem em se duoc huong co tuc nhu the nao theo thong tin tren cua HBD. Em khong hieu ve vu co tuc nay lam. Mong cac bac giup em. Em moi tap choi CK.

Các bác cho em hỏi thêm: Ngày T+3 và T+4 tính từ ngày nào trong tuần? Em không hiểu cái này lắm. Mong các bác chỉ giáo cho em. Thanks