Cho tôi hỏi thăm là đến ngày giao dịch không hưởng quyền thì số cp mình nhận đc với thị giá 10000 đã được tính vào nên giá cp ngày đó mới giảm xuống tương ứng, vậy thì đến ngày cổ phiếu về tài khoản thì chỉ việc sử dụng thôi phải không? Tôi thấy hơi lạ khi một số bác lại nói hôm đó phải đi nộp tiền để nhận cp thưởng gì đó?