Hiện nay, hầu hết các nhà đầu tư không xa lạ gì với thuật ngữ "danh mục đầu tư". Không chỉ đơn thuần mua và nắm giữ nhiều cổ phiếu, danh mục đầu tư còn giúp chúng ta tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng đến mức có thể và tối thiểu rủi ro thấp nhất có thể. Để làm được điều đó đòi hỏi phải có kiến thức, kinh nghiệm nhất định.

Hiện nay, đang có một công cụ hỗ trợ miễn phí trong việc giải thuật tính toán. Các bạn tham khảo và cho ý kiến nhe.

download tai: http://valchart.com