1.Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ QHCT sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Yên Lạc Dragon City tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (lần 4).

2. Chủ đầu tư: Công ty CP Đô thị Dragon City.

3. Địa điểm: Tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Lý do điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh tách phần diện tích đất thuộc địa điểm thực hiện dự án của Công ty Xây dựng Yên Lạc ra khỏi phạm vi ranh giới thực hiện dự án (khu vực này được quy hoạch là đất nhà ở xã hội thuộc dự án); điều chỉnh một số lô đất chức năng để bổ sung quỹ đất nhà ở xã hội bị giảm đi do tách địa điểm nêu trên; điểu chỉnh ranh giới thực hiện dự án và quy mô một số lô đất chức năng cho phù hợp với ranh giới đo vẽ địa chính để thu hồi đất thực hiện dự án

Nguồn: https://batdongsanhud.com/qhct-su-dung-dat-ty-le-1-500-khu-do-thi-yen-lac-dragon-city.html

View more random threads: