Hi all,

Mình đang làm đề tài nội dung là xây dựng "Chính Sách Khách Hàng của Công ty Chứng Khoán ". Vậy bạn nào có tài liệu về vấn đề này cho mình xin nhe. Cám ơn .
E-mail :sgnvina@yahoo.com
P/S: Hiện tại mình đang có luận văn : " Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội

" Bạn nào cần mình sẽ forward miễn phí cho. Mặc dù mình phải mua mất 100K.