Chào các bạn!
Giải thích giúp mình câu này được không?
<font face="Arial"><font face="Arial">
Phát hành 810.418.000.000 đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với giá chuyển đổi dự kiến là 13.810 đồng/CP.Thời gian chuyển đổi tối đa 12 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất là 8%/năm và tỷ lệ thực hiện là 100:1 ( một trăm cổ phiếu hiện hữu được mua một trái phiếu mệnh giá là một triệu đồng….

<font face="Arial Black">Thanks!!![IMG]images/vietstock/smilies/flagfrance.gif[/IMG]

</font></font></font>