Cung và cầu

Đăng ngày: Cách đây 21 phút Thư mục: Kiến thức Phân Tích Kỹ thuật
  • Quan trọngNguyên tắc cơ bản để xác định giá của một cổ phiếu trong dài hạn tương đối đơn giản, bao gồm hai thành phần chính là: lợi nhuận và cổ tức. Hai yếu tố này là cơ sở chủ đạo để xác định giá của một cổ phiếu trong dài hạn.

Lợi nhuận của công ty (hoặc lỗ) và cổ tức xác định giá của một cổ phiếu. Nhưng những kỳ vọng đối với lợi nhuận và cổ tức thay lại đổi theo từng ngày giao dịch. Những thay đổi trong kỳ vọng đã làm biến đổi tính “liều mạng” và có tiềm năng mang lại lợi nhuận trong sự chênh lệch giá chứng khoán.

Những thay đổi tính “liều mạng” thường xuyên xảy ra trong giá cổ phiếu là do các yếu tố khác hơn là so với lợi nhuận của công ty và cổ tức. Những yếu tố khác có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu trong các chu kỳ thời gian ngắn hơn. Các yếu tố như chu kỳ kinh doanh, chính trị, khủng hoảng tài chính, các hậu quả của chiến tranh, công nghệ mới, sự thiếu hụt nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc thừa, chính sách thuế, và vô số những yếu tố khác về cảm tính của con người… chúng thường xuyên gây ra những thay đổi về tính tự nhiên của mức giá chứng khoán. Các yếu tố này có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu, vì họ mong đợi sự ảnh hưởng đó sẽ đến với lợi nhuận và cổ tức.

Những kỳ vọng luôn thay đổi đối với lợi nhuận và cổ tức ảnh hưởng đến cán cân nhu cầu và nguồn cung cổ phiếu. Kỳ vọng cho tương lai mang lại lợi nhuận và cổ tức có thể thay đổi tức thì, hoặc họ có thể mắc phải sai sót ngay trong lần đầu tiên. Đó là vì những quyết định trong quá trình khi mua hoặc bán cổ phiếu phải chịu ảnh hưởng cảm xúc của con người. May mắn là cảm xúc của con người không hoàn hảo và không hiệu quả, nên có thể tạo ra những cơ hội tiềm năng sinh lợi cho nhà đầu tư có tay nghề trong việc xác định các mẫu hình.

Cách suy nghĩ về cung và cầu trên thị trường là trong điều kiện tương ứng giữa người bán và người mua. Những người bán là nguồn cung cấp hàng và người mua là người có nhu cầu. Hành động tập thể của họ được thể hiện qua những hoạt động theo những hình mẫu của giá cổ phiếu qua các chu kỳ thời gian ngắn như giờ, ngày, tuần, hoặc tháng.


Có hai loại người mua và người bán cũng có hai loại. Hiểu biết về các loại nhà đầu tư khác nhau và các động lực của họ sẽ đặt nền tảng kinh doanh cho các mô hình giá hiệu quả.

Người mua dài hạn

Người mua dài hạn mua cổ phiếu kỳ vọng rằng chứng khoán sẽ cao hơn theo thời gian. Hiểu một cách khác, người mua dài hạn mua cổ phiếu để kiếm tiền. Người mua dài hạn có thể biết những thuận lợi về tương lai của nền kinh tế hoặc nghĩ rằng công ty sẽ báo cáo tăng lợi nhuận, để nêu ra vài lý do cho sự tăng giá chứng khoán.

Người mua dài hạn có thể lên kế hoạch để giữ cổ phần trong một vài ngày hoặc vài năm, và khung thời gian ở giữa.

Người mua dài hạn có định hướng rõ ràng trong cung cách làm việc của họ. Họ ít khi bị cuốn theo sự lên giá chứng khoán trong ngắn hạn. Họ quan niệm rằng cổ phiếu đều có xu hướng đi lên theo thời gian, và đó là lý do tại sao nó làm cho họ có cảm giác hướng tới một xu hướng lâu dài tổng thể hơn.

Người mua dài hạn có thể tận dụng những lợi ích bổ sung trong các rủi ro và những kỳ kinh doanh ngắn hạn. Người mua dài hạn được hưởng lợi nhuận tiềm năng không giới hạn, vì ở đó, họ không có một giới hạn nào trong việc giá cổ phiếu có thể tăng cao đến đâu. Việc mất tối đa mà một người mua lâu dài có thể chịu đựng được xác định bởi vị trí mà họ bắt đầu tham gia đầu tư.

Người bán dài hạn

Họ bán để thu lợi nhuận hoặc chấp nhận thua lỗ. Cảm xúc của con người đóng vai trò quyết định trong hành động bán hoặc do dự, thiếu quả quyết nhiều hơn so với quyết định mua.

Người bán dài hạn có thể xuất phát từ động cơ sợ mất lợi nhuận. Hoặc họ có thể bán sau khi họ đã mất tất cả hy vọng về sự phục hồi của cổ phiếu đã suy giảm thê thảm trước đó.

Người bán ngắn hạn

Người bán ngắn hạn là bán cổ phiếu mà không phải của họ nhưng họ lại kỳ vọng rằng chứng khoán sẽ thấp hơn. Người bán ngắn hạn như vậy sẽ vay chứng khoán và họ bảo đảm là sẽ trả lại cho chủ sở hữu cổ phần của mình vào một ngày sau đó. Người bán ngắn hạn hy vọng sẽ mua lại ở một mức giá thấp hơn nhiều, và hưởng lợi nhuận do sự chênh lệch giá.

Người bán ngắn hạn thường có một khung thời gian kinh doanh ngắn hơn. Người bán ngắn được cho là nhóm nhà đầu tư thông minh. Người bán ngắn hạn có thể chống lại những làn sóng lên giá chứng khoán ngắn hạn.

Người bán ngắn hạn có thể là động lực để bán một cổ phiếu ngắn hạn dựa trên sự cạnh tranh ngày càng tăng trong cùng ngành hàng, gian lận thương mại, điều kiện kinh tế xấu đi, hay sự biến động lãi suất ngân hàng.

Lợi nhuận tối đa một người bán ngắn hạn có thể thực hiện được nếu cổ phiếu trở về giá trị bằng không. Việc mất tối đa của người bán ngắn hạn có thể gánh chịu là không giới hạn.

Người mua ngắn hạn

Cuối cùng người bán ngắn hạn phải mua lại, hoặc mua trả lại hàng trong trạng thái ngắn hạn. Điều này làm hoán đổi qua lại trong trạng thái ngắn hạn giữa người bán ngắn hạn thành một người mua ngắn hạn.

Tổng kết lại giữa cung và cầu

Nguyên tắc cơ bản luôn luôn xác định giá trị của một cổ phiếu khá chính xác. Nhưng điều này trên thực tế chỉ có hiệu quả khi xem xét giá cổ phiếu trong khoảng thời gian dài. Áp dụng chúng để xem xét giá chứng khoán trong thời gian ngắn ngẫu nhiên là không hiệu quả, do có sự thay đổi của lực lượng cung và cầu theo thời gian, bởi vì chúng phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố con người.

Việc cung cấp và nhu cầu của một cổ phiếu được liên tục bị thay đổi. Đơn đặt hàng Mua và bán nhanh chóng xác định giá của một cổ phiếu trên đơn vị thời gian là: giây, phút, và giờ. Tuy nhiên, mức cung và cầu đó có thể được kết hợp lại thành xu hướng. Những xu hướng đó cũng có thể kết hợp lại để hình thành xu hướng theo đơn vị thời gian là ngày, tuần, và tháng. Những xu hướng này có thể được định nghĩa theo một cách nhất quán và khách quan, trong đó có thể đánh giá về số lượng cung cấp và nhu cầu cho một cổ phiếu trên thị trường giao dịch.

Sự hiểu biết các lực lượng cung và cầu có hình dạng xu hướng là một thành phần quan trọng của mô hình kinh doanh giá. Nó rất cần thiết để xác định xu hướng giá, và sự thay đổi trong xu hướng, để áp dụng những mô hình dự đoán biến động giá của cổ phiếu.

VNTA