các bác cho e hỏi với, ngày nhận cổ tức thì công ty chứng khoán tự chuyển vào tài khoản cho mình hay mình có phải làm thủ tục gì ko?Thủ tục chuyển nhượng quyền mua nữa?
cảm ơn các bác...