KBC chuyển sàn, xin hỏi có ưu nhược gì. Mình thấy đồ thị phân tích kỹ thuật hình như không còn đủ số liệu.