Mấy cụ cho em hỏi P/E là gì vậy , co liên qua đến giá của chứng khoán ko