Hiện nay em đang có 2 tờ cổ phiếu vô danh của Công ty Thép Việt Ý.
Cả 2 tờ đều là cổ phiếu vô danh, có số seri, chữ ký và con dấu của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Thép Việt Ý.
Thú thực là em cũng nhặt được trên đường thôi. Thấy cái folder bị rơi nên em lượm lên, tính đem trả, mà kô tìm thấy tên tuổi gì mà trả cả. Trong đống giấy tờ thì có 2 tờ cổ phiếu vô danh này.
Em có liên hệ với Công ty Thép Việt Ý nhưng mà chẳng thấy có trả lời gì cả.
Với lại công ty kô có văn phòng đại diện ở TP HCM thì phải (em tìm kô có thấy).
Vậy giờ em nên xử lý sao đây? Có ai giúp em được kô ?
P/S: Bỏ thì phí lắm. Có 2 tờ. 1 tờ loại 100 cổ phiếu giá 100.000 đ. Còn tờ kia loại 200 cổ phiếu giá 100.000 đ. [IMG]images/vietstock/smilies/106.gif[/IMG]
Ai giúp em với. [IMG]images/vietstock/smilies/77.gif[/IMG]