em mới học môn thị trường chứng khoán nhưng đến chỗ khớp các lệnh thỉ ko thể hiểu được.mong các anh chị hướng dẫn giúp em làm thế nào để dễ hiểu nhất:
Bài 1/ Xác định giá và khối lượng giao dịch của thị trường trong trường hợp không có lệnh ATO và ATC ( chỉ có lệnh giới hạn) như sau:
Số lệnh cổ phiếu MZ như sau:
Giá tham chiếu 24,5 ngàn đồng
<div align="center"><div align="center">Mua
</div>
<div align="center">Giá
</div>
<div align="center">Bán
</div>
<div align="center">2.200 (khách hàng H)
</div>
<div align="center">24,9
</div>
<div align="center">400(khách hàng B)
</div>
<div align="center">1.000(khách hàng A)
</div>
<div align="center">24,8
</div>
<div align="center">0
</div>
<div align="center">600(khách hàng C)
</div>
<div align="center">24,6
</div>
<div align="center">1000(khách hàng I)
</div>
<div align="center">0
</div>
<div align="center">24,5
</div>
<div align="center">2.000(khách hàng E)
</div>
<div align="center">1.200(khách hàng D)
</div>
<div align="center">24,4
</div>
<div align="center">1.400(khách hàng F)
</div>
<div align="center">1.000(khách hàng G)
</div>
<div align="center">24,3
</div>
<div align="center">0
</div> </div>

cám ơn các anh chị