Thỉnh thoảng trong sách báo mình vẫn hay gặp thuật ngữ " lợi nhuận phi rủi ro". Mọi người có thể giải thích cho mình hiểu lợi nhuận phi rủi ro là gì được ko?